g+1 facebook like   Bejelentkezés  |   Regisztráció  

Valahányszor autóval Marosvásárhely felé közeledek, mindig megakad a szemem azokon a nagy, kék táblákon, melyekre az van felírva magyarul és románul, hogy Marosvásárhely metropolisz övezet. A táblák jó ideje állnak ott háborítatlanul, tekintettel arra, hogy létezik jogi keret egy ilyen önkormányzati társulás létrehozására, s ha már a társulás létrejött, logikus az, hogy megjelöljék a határait. S hogy miért mondom el mindezt? Azért, mert a táblák láttán mindig a tiszavirág-életű Székelyföld táblák jutnak eszembe, illetve az, amit román politikusok előszeretettel hangoztatnak: Székelyföld nem létezik. Az összefüggés magától adódik.

Eszembe jut ugyanakkor, hogy a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésére 2009 őszén megtartott első Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés elfogadta ezt a határozatot:

 

Határozat a széki önkormányzati társulások létrehozásáról

 

Székelyföld választott önkormányzati tisztségviselői, mint a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés létrehozói és résztvevői,

 

- tudatában annak, hogy a székely székek az önszerveződő székelység közösségmegtartó intézményei voltak, olyan jól körülhatárolható földrajzi tájegységek, amelyek mindegyike a népi kultúra sajátos értékeit őrizte,

 

- felismerve, hogy a jövőben is megtartói és erősítői lehetnek annak a regionális identitásnak, amely Székelyföld autonómiájának előfeltétele,

 

- tekintettel arra, hogy Székelyföld Autonómia Statútumában a székely székek az autonóm Székelyföld közigazgatási egységeiként jelennek meg,

 

- élve azzal a közigazgatási törvény kínálta lehetőséggel, hogy az önkormányzatok társulhatnak és közös regionális célok megvalósításáért együttműködhetnek

 

elhatározzák

 

A székely székek önkormányzatai, sajátos regionális érdekeik megjelenítésére, közös érdekeik védelmére, közös programok végrehajtására nyolc önkormányzati társulásba tömörülnek. Ezek az önkormányzati társulások a következők: Bardóc-Miklósvárszék, Barót székhellyel, Csíkszék, Csíkszereda székhellyel, Gyergyószék, Gyergyószentmiklós székhellyel, Kézdiszék, Kézdivásárhely székhellyel, Marosszék, Marosvásárhely székhellyel, Orbaiszék, Kovászna székhellyel, Sepsiszék, Sepsiszentgyörgy székhellyel, Udvarhelyszék, Székelyudvarhely székhellyel

 

A székely székek önkormányzati társulásainak programját, együttműködésük tartalmát az illető önkormányzatok által kijelölt szakértői munkabizottságok fogják kidolgozni.

 

Székelyudvarhely 2009. szeptember 5.

 

a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés

 

A határozatot megszavazók a jelek szerint az ülés után hazamentek, s a csoda tudja, még emlékeznek-e arra, hogy mire adták szavazatukat. Azt tudom, hogy a gyergyószentmiklósi képviselőtestület hivatalos határozatot hozott a Gyergyószék nevű önkormányzati társuláshoz való csatlakozásról, de azt már nem tudom, hogy más települések hoztak-e ilyen határozatot. Az ellenben biztos, hogy a társulás nem alakult meg. Nem elhamarkodott és a valóságtól elrugaszkodott feltételezés az, hogy mindez politikai okokból történt így. Márpedig ez baj, igen nagy baj! Ha a magyar pártok vezetői (mert ezt a kérdést csak a vezetők szintjén lehet kezelni) nem teszik túl magukat a párt-szempontokon, s nem lesznek képesek együttműködni, kifele egységesnek mutatkozni, közösen cselekedni Székelyföld érdekében, akkor sok jót nem tartogat számunkra a jövő.

Visszatérve az elejére: ha az önkormányzatok félretennék a politikai szempontokat, s létrehoznák a széki szintű társulásokat, akkor jogosan lehetne kitenni Székelyföld-szerte az utak mellé az egyes székek nevét tartalmazó táblákat. A román politikusok fanyaloghatnának, szívhatnák a fogukat, tajtékozhatnának - ki-ki vérmérséklete szerint - de nem tehetnének semmit. Az önkormányzati törvény világosan kimondja, hogy közös érdekek mentén, közösen végzendő tevékenységekre létre lehet hozni önkormányzati társulásokat, s azok nevéről a társuló önkormányzatok illetékesek dönteni. Ha pedig egy ilyen társulás megalakul, akkor a határait is szépen meg lehet jelölni, az út mentén például szép nagy táblákkal.

Ez persze csak a dolog szimbolikus része, aminek ugyan megvan a maga jelentősége, de a hangsúly természetesen azon van, hogy eme társulásokat tartalommal is fel lehet tölteni, hisz a széki identitás igen erős napjainkban is az egyszerű emberekben, s erre alapozva komoly együttműködést, fejlesztéseket, stb. lehet felépíteni.

Innen pedig már csak egy lépés a Székelyföld nevet viselő önkormányzati társulás, aminek tagja kellene legyen minden székely település. Egy ilyen társulásnak pedig igen nagy gyakorlati jelentősége lenne, hisz létrehozhatná már most a hajdani Székelyföld autonóm régió teljes intézmény-rendszerét: kereskedelmi kamarát, kutatóintézeteket, sportszövetségeket (hisz jó tudni, hogy több sportágban rendeznek olyan nemzetközi versenyeket, amelyeken Székelyföldhöz hasonló régiók válogatottjai vesznek részt), filharmóniát, de akár tudományos akadémiát is. Ezek működtetésére - a társulásnak befizetett tagdíjak formájában - közpénzt lehetne fordítani. Mindez megvalósítható akár holnap, a jelenleg érvényes törvények alapján, a bukaresti politikai elit rosszallás, ellenkezése és gáncsoskodása ellenére. Nagy lehetőség ez, amivel nem élni több mint bűn.

Persze tisztában vagyok azzal, hogy nem menne könnyen, számos várt és váratlan akadályt kellene leküzdeni, komoly előkészítést és erőfeszítéseket kíván a megvalósítása. Sok önkormányzat van Székelyföldön, az kivihetetlen, hogy ezek mind egyszerre társuljanak. A folyamatot megkezdhetné Hargita és Kovászna megye önkormányzata, hisz együtt Székelyföld jelentős részét lefedik, s rendelkeznek kellő anyagi erőforrásokkal ahhoz, hogy megfizessék azokat a szakembereket (de szakembereket, nem politikusokat vagy azok rokonait!), akik az egész struktúrát megtervezik és kiépítik. Egy alaposan megfogalmazott határozat-tervezet, s egy illőképpen ünnepélyes együttes ülés után nem sokkal már lehetne is felállítani Kökös határában az első olyan Székelyföld táblát, amin a megnevezés alatt, egészen apró betűkkel az is fel van írva, hogy "önkormányzati társulás", s ez olyan jogalapot jelent, ami ellen már nem lenne fegyvere az országos útügynek, avagy más hivatalnak.

A dolog annyira kézenfekvő, hogy szinte felfoghatatlan, hogy miért nem valósult meg már rég!

 

Árus Zsolt
Szólj hozza:
 
 
# 147 mazuláné baranyai éva
 

Copyright © 2015 Autonomia.ro