g+1 facebook like   Bejelentkezés  |   Regisztráció  

„ És ne gondold, hogy kihalnak

Sujtott népek hirtelen,

Amig össze-zeng a dalnok

S a nemzeti érzelem „

(Arany János- Kozmopolita költészet)

 

 Az utóbbi években a  román politikai elit (és nem csak) egyik legvitatottabb kérdése a magyar, pontosabban a székely nép autonómia igénylésének megjelenése. Mivel az autonómia fogalma nagyon nehezen meghatározható, és mivel olyan jogilag nem világosan körülhatárolható fogalmakhoz is kapcsolódik, mint "nemzeti kisebbség", "bennszülött nép", szuverenitás", "önrendelkezés", a vele kapcsolatos politikai mozgalmak pedig csaknem áttekinthetetlen láncolatot alkotnak, szükségessé vált a kérdéskör minél szakszerűbb elemzése és átfogó bemutatása. Ami viszont tény, hogy az autonómia alkalmazása a nemzeti kisebbségek esetében szükségszerű és elkerülhetetlen, hiszen csak az a nép képes átvészelni a történelem viharát, amely saját sorsáról rendelkezhet, vagy helyesebben önrendelkezhet. A hangsúly ebben az esetben az  Önrendelkezés szón van. Egy szón, melyet minden nyelven másképp mondanak, de mégis van egy közös megfelelője, ami mindenhol ugyanazt jelenti: Autonómia. Egy szón melynek mélyebb jelentése jogokat és kötelezettségeket is takar. A csoportok számára biztosítani kell az önrendelkezés jogát, az államra pedig rá kell róni azt a kötelezettséget, hogy tárgyaljon az autonómia- rendszer létrehozásáról.Minden autonómia más és sajátos. A konkrét helyzeteket történelmi, gazdasági, demográfiai, stratégiai, valamint más tényezõk befolyásolják. Nagy jelentõsége van az autonómiát igénylõ csoport jellegének is. Minden esetben találékony gondolkodásra és jóhiszemű tárgyalásokra van szükség.  Párbeszédet folytatni pedig nem csak a többségi hatalommal kell. Legalább olyan fontos  , hogy mi magunk, akik a történet főszereplői vagyunk, kommunikáljunk és beszéjünk a saját jövőnkről, értsük és megértsük azt, hogy mit is akarunk tulajdonképpen. Gondolatokat és javaslatokat osszunk meg egymással, majd megoldást keressünk. Éppen ezért hoztuk létre ezt az internetes felületet, hogy szó essen mindenről, ami velünk és körülöttünk történik, természetesen a Székelyföld autonómiájának prizmáján keresztűl, legyen az politika, sport vagy irodalom. Azt szeretnénk, hogy az oldal látogatói számára nyílvánvaló legyen, hogy számunkra, Székelyföld lakóinak számára miért fontos a többségi hatalom számára oly gyanakodva figyelt, bírált és ugyanakkor rettegett Autonómia Statútum. Világossá kell válnia, hogy miért ragaszkodunk foggal körömmel az anyanyelvi oktatáshoz, legyen szó akár az elszigetelt településen levő néhány gyerekkel működő elemi osztályról, vagy az önálló Tudományegyetemről. Tisztán kell látni végre a magán- és a közéletben, különösen a közigazgatásban, az igazságszolgáltatásban, a gazdasági élet minden területén, a bank- és pénzügyekben, a kulturális intézményekben való szabad anyanyelvhasználat fontosságát. Megértsük végre, hogySzékelyföld anyagi alapjainak hasznosítása, Székelyföld pénzügyi autonómiája a régióban élők közös haszna és gyarapodásának záloga.  Az  Autonómia portál ilyen és hasonló, számunkra életbevágóan fontos kérdésekről tudósít a Nagyvilág fele, ugyanakkor  tárgyalófelületet nyit és lehetőséget ad a civilizált párbeszédre. Természetesen minden, az oldalon megjelenő cikk, tanulmány tartalma nyitott, megvitatásra bocsájtható. Éppen ezért várjuk az érdeklődők arra érdemes megjegyzéseit, hozzászólásait. Aki úgy érzi, hogy a Székelyfölddel, az ott történő eseményekkel kapcsolatban  hosszabb terjedemű mondanivalója van kérjük küldje el nekünk írását, hogy közzétehessük oldalunkon.

 

Csíki Ákos

Copyright © 2015 Autonomia.ro