g+1 facebook like   Bejelentkezés  |   Regisztráció  
A prefektus nem nyugszik

2016-04-03 14:49:31
a-prefektus-nem-nyugszik

A prefektus nem nyugszik

Mint köztudott, Hargita megye prefektusát jogerõs bíró ítélet kötelezi arra, hogy szerte a megyében ellenõrizze azt, hogy a különféle hivatalokban betartják-e a magyar nye...

A prefektus nem nyugszik

High ranked Romanian government representative about the European Charter for Regional or Minority Languages

The Romanian authorities are restricting the right of assembly by harassing and trying to intimidate peaceful demonstrators

A Gyergyószéki Székely Tanács segít

Népszer? levelez?rendszer, idén ingyenes honlapnév-bérlés

Köszönet és kérés!A prefektus nem nyugszik

A prefektus nem nyugszik

Mint köztudott, Hargita megye prefektusát jogerõs bíró ítélet kötelezi arra, hogy szerte a megyében ellenõrizze azt, hogy a különféle hivatalokban betartják-e a magyar nyelv használatára vonatkozó törvényes elõírásokat, illetve hogy büntesse  meg azokat, akik ezeket áthágják.
Ugyan az ítélet még tavaly novemberben született, a végrehajtása igen döcögõsen halad, ami nem is csoda, mert a prefektus folyton mással van elfoglalva. Most például fenyegetõzik. Ráadásul a szokott módon, minden alap nélkül, létezõ törvényes elõírásokra hivatkozva vár el olyasmit, amire nem létezik törvény.
A célpont is a szokásos, a székely zászló. Konkrétan pedig arról van szó, hogy egy március közepén kelt körlevélben felhívja a polgármesterek figyelmét a Románia zászlajára vonatkozó jogszabályok elõírásaira, gondosan kiemelve azt, hogy mik számítanak kihágásnak és azok mekkora összeggel büntethetõek. S a levél végén ott a csavar: hivatkozva arra, hogy más országok zászlaját csak különleges alkalmakkor szabad középületre kitûzni, felszólítja a polgármestereket, hogy azonnal távolítsák el a településük közintézményeirõl más országok vagy entitások zászlaját.
Erre való tekintettel két dolgot szeretnénk mindenkinek a tudomására hozni:
1. A törvény csak más országokról szól, abban "entitások" nem szerepelnek, így azok zászlait se tilos kitûzni. Éppen ezért arra kérünk minden polgármestert, hogy ezen körlevél hatására ne távolítsák el sehonnan a székely zászlót, mert annak kitûzését semmilyen törvény nem tiltja.
2. Tájékoztatjuk a gyergyószéki polgármestereket és intézményvezetõket, hogy középületekre való kitûzés céljából ingyen bocsátunk rendelkezésükre székely zászlót. Akik ezzel a lehetõséggel élni akarnak, azok jelezzék az igényüket a Gyergyószéki Székely Tanács irodájában, Szentmiklós fõterén, a volt mozi emeletén.

Gyergyószentmiklós, 2016.IV.4.

Árus Zsolt
a Gyergyószéki Székely Tanács elnöke


Bemutatkozó

„ És ne gondold, hogy kihalnak

Sujtott népek hirtelen,

Amig össze-zeng a dalnok

S a nemzeti érzelem „

(Arany János- Kozmopolita költészet)

 

 Az utóbbi években a  román politikai elit (és nem csak) egyik legvitatottabb kérdése a magyar, pontosabban a székely nép autonómia igénylésének megjelenése. Mivel az autonómia fogalma nagyon nehezen meghatározható, és mivel olyan jogilag nem világosan körülhatárolható fogalmakhoz is kapcsolódik, mint "nemzeti kisebbség", "bennszülött nép", szuverenitás", "önrendelkezés", a vele kapcsolatos politikai mozgalmak pedig csaknem áttekinthetetlen láncolatot alkotnak, szükségessé vált a kérdéskör minél szakszerűbb elemzése és átfogó bemutatása. Ami viszont tény, hogy az autonómia alkalmazása a nemzeti kisebbségek esetében szükségszerű és elkerülhetetlen, hiszen csak az a nép képes átvészelni a történelem viharát, amely saját sorsáról rendelkezhet, vagy helyesebben önrendelkezhet. A hangsúly ebben az esetben az  Önrendelkezés szón van. Egy szón, melyet minden nyelven másképp mondanak, de mégis van egy közös megfelelője, ami mindenhol ugyanazt jelenti: Autonómia. Egy szón melynek mélyebb jelentése jogokat és kötelezettségeket is takar. A csoportok számára biztosítani kell az önrendelkezés jogát, az államra pedig rá kell róni azt a kötelezettséget, hogy tárgyaljon az autonómia- rendszer létrehozásáról.Minden autonómia más és sajátos. A konkrét helyzeteket történelmi, gazdasági, demográfiai, stratégiai, valamint más tényezõk befolyásolják. Nagy jelentõsége van az autonómiát igénylõ csoport jellegének is. Minden esetben találékony gondolkodásra és jóhiszemű tárgyalásokra van szükség.  Párbeszédet folytatni pedig nem csak a többségi hatalommal kell. Legalább olyan fontos  , hogy mi magunk, akik a történet főszereplői vagyunk, kommunikáljunk és beszéjünk a saját jövőnkről, értsük és megértsük azt, hogy mit is akarunk tulajdonképpen. Gondolatokat és javaslatokat osszunk meg egymással, majd megoldást keressünk. Éppen ezért hoztuk létre ezt az internetes felületet, hogy szó essen mindenről, ami velünk és körülöttünk történik, természetesen a Székelyföld autonómiájának prizmáján keresztűl, legyen az politika, sport vagy irodalom. Azt szeretnénk, hogy az oldal látogatói számára nyílvánvaló legyen, hogy számunkra, Székelyföld lakóinak számára miért fontos a többségi hatalom számára oly gyanakodva figyelt, bírált és ugyanakkor rettegett Autonómia Statútum. Világossá kell válnia, hogy miért ragaszkodunk foggal körömmel az anyanyelvi oktatáshoz, legyen szó akár az elszigetelt településen levő néhány gyerekkel működő elemi osztályról, vagy az önálló Tudományegyetemről. Tisztán kell látni végre a magán- és a közéletben, különösen a közigazgatásban, az igazságszolgáltatásban, a gazdasági élet minden területén, a bank- és pénzügyekben, a kulturális intézményekben való szabad anyanyelvhasználat fontosságát. Megértsük végre, hogySzékelyföld anyagi alapjainak hasznosítása, Székelyföld pénzügyi autonómiája a régióban élők közös haszna és gyarapodásának záloga.  Az  Autonómia portál ilyen és hasonló, számunkra életbevágóan fontos kérdésekről tudósít a Nagyvilág fele, ugyanakkor  tárgyalófelületet nyit és lehetőséget ad a civilizált párbeszédre. Természetesen minden, az oldalon megjelenő cikk, tanulmány tartalma nyitott, megvitatásra bocsájtható. Éppen ezért várjuk az érdeklődők arra érdemes megjegyzéseit, hozzászólásait. Aki úgy érzi, hogy a Székelyfölddel, az ott történő eseményekkel kapcsolatban  hosszabb terjedemű mondanivalója van kérjük küldje el nekünk írását, hogy közzétehessük oldalunkon.

 

Csíki Ákos


Copyright © 2015 Autonomia.ro