g+1 facebook like   Bejelentkezés  |   Regisztráció  
Another inexplicable court decision - 9

2017-02-05 18:13:18
another-inexplicable-court-decision---9

Last week the political elite of Romania demonstrated once again, that they hardly understand what democracy and the rule of law means.
Thanks to the exemplary mobilization of the civil society, the ordinance that intended to give free hand to corruption was abrogated, but the...

Another inexplicable court decision - 9

A prefektus nem nyugszik

High ranked Romanian government representative about the European Charter for Regional or Minority Languages

The Romanian authorities are restricting the right of assembly by harassing and trying to intimidate peaceful demonstrators

A Gyergyószéki Székely Tanács segít

Népszer? levelez?rendszer, idén ingyenes honlapnév-bérlésAnother inexplicable court decision - 9

Last week the political elite of Romania demonstrated once again, that they hardly understand what democracy and the rule of law means.
Thanks to the exemplary mobilization of the civil society, the ordinance that intended to give free hand to corruption was abrogated, but the members of the Government that adopted it and the leaders of the parties that would have benefit from its provisions are still in their seats, ready to commit such attacks against the rule of law.

And - speaking about national minorities - the same applies for the judges, ruling constantly in an unacceptable way, even against the clear provisions of the law, to the detriment of the Hungarian community living in Romania, more specific in Szeklerland.
This is the case also with this ruling:
http://portal.just.ro/96/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=9600000000038299&id_inst=96
It obliges the mayor of Gheorgheni/Gyergyószentmiklós to remove the flag of Szeklerland not only from the facade of his office, but also from any other location inside the building!

Yet another example that a traditional region inhabited mostly by Hungarian speaking Szekler people is prohibited to use its regional symbol, while in another one, with Romanian speaking inhabitants - Bucovina - the flag of the region was hoisted with military honors:
https://svnews.ro/in-gura-humorului-a-fost-ridicat-steagul-bucovinei-si-s-a-dezvelit-o-statuie-unica-a-lui-stefan-cel-mare/66079/

Not to mention the fact, that ECRI in its last report regarding Romania (http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Romania/ROM-CbC-IV-2014-019-ENG.pdf) called the attention of the authorities to apply equal treatment to the national and the regional symbols, mentioning exactly the flag of Szeklerland (see para. 170 of the report).

But we can also mention the provisions of the Constitution of Romania, which in para. 6, with reference to the right to identity stipulates, that:
"The State recognizes and guarantees the right of national minorities to preserve, develop and express their ethnic, cultural, linguistic and religious identity."
Hoisting the flag of Szeklerland is the expression of the identity of the Szekler people. Denying our right to do that is a violation of the Constitution.

Árus Zsolt
president of the Szekler Council of Gyergyószék


Bemutatkozó

„ És ne gondold, hogy kihalnak

Sujtott népek hirtelen,

Amig össze-zeng a dalnok

S a nemzeti érzelem „

(Arany János- Kozmopolita költészet)

 

 Az utóbbi években a  román politikai elit (és nem csak) egyik legvitatottabb kérdése a magyar, pontosabban a székely nép autonómia igénylésének megjelenése. Mivel az autonómia fogalma nagyon nehezen meghatározható, és mivel olyan jogilag nem világosan körülhatárolható fogalmakhoz is kapcsolódik, mint "nemzeti kisebbség", "bennszülött nép", szuverenitás", "önrendelkezés", a vele kapcsolatos politikai mozgalmak pedig csaknem áttekinthetetlen láncolatot alkotnak, szükségessé vált a kérdéskör minél szakszerűbb elemzése és átfogó bemutatása. Ami viszont tény, hogy az autonómia alkalmazása a nemzeti kisebbségek esetében szükségszerű és elkerülhetetlen, hiszen csak az a nép képes átvészelni a történelem viharát, amely saját sorsáról rendelkezhet, vagy helyesebben önrendelkezhet. A hangsúly ebben az esetben az  Önrendelkezés szón van. Egy szón, melyet minden nyelven másképp mondanak, de mégis van egy közös megfelelője, ami mindenhol ugyanazt jelenti: Autonómia. Egy szón melynek mélyebb jelentése jogokat és kötelezettségeket is takar. A csoportok számára biztosítani kell az önrendelkezés jogát, az államra pedig rá kell róni azt a kötelezettséget, hogy tárgyaljon az autonómia- rendszer létrehozásáról.Minden autonómia más és sajátos. A konkrét helyzeteket történelmi, gazdasági, demográfiai, stratégiai, valamint más tényezõk befolyásolják. Nagy jelentõsége van az autonómiát igénylõ csoport jellegének is. Minden esetben találékony gondolkodásra és jóhiszemű tárgyalásokra van szükség.  Párbeszédet folytatni pedig nem csak a többségi hatalommal kell. Legalább olyan fontos  , hogy mi magunk, akik a történet főszereplői vagyunk, kommunikáljunk és beszéjünk a saját jövőnkről, értsük és megértsük azt, hogy mit is akarunk tulajdonképpen. Gondolatokat és javaslatokat osszunk meg egymással, majd megoldást keressünk. Éppen ezért hoztuk létre ezt az internetes felületet, hogy szó essen mindenről, ami velünk és körülöttünk történik, természetesen a Székelyföld autonómiájának prizmáján keresztűl, legyen az politika, sport vagy irodalom. Azt szeretnénk, hogy az oldal látogatói számára nyílvánvaló legyen, hogy számunkra, Székelyföld lakóinak számára miért fontos a többségi hatalom számára oly gyanakodva figyelt, bírált és ugyanakkor rettegett Autonómia Statútum. Világossá kell válnia, hogy miért ragaszkodunk foggal körömmel az anyanyelvi oktatáshoz, legyen szó akár az elszigetelt településen levő néhány gyerekkel működő elemi osztályról, vagy az önálló Tudományegyetemről. Tisztán kell látni végre a magán- és a közéletben, különösen a közigazgatásban, az igazságszolgáltatásban, a gazdasági élet minden területén, a bank- és pénzügyekben, a kulturális intézményekben való szabad anyanyelvhasználat fontosságát. Megértsük végre, hogySzékelyföld anyagi alapjainak hasznosítása, Székelyföld pénzügyi autonómiája a régióban élők közös haszna és gyarapodásának záloga.  Az  Autonómia portál ilyen és hasonló, számunkra életbevágóan fontos kérdésekről tudósít a Nagyvilág fele, ugyanakkor  tárgyalófelületet nyit és lehetőséget ad a civilizált párbeszédre. Természetesen minden, az oldalon megjelenő cikk, tanulmány tartalma nyitott, megvitatásra bocsájtható. Éppen ezért várjuk az érdeklődők arra érdemes megjegyzéseit, hozzászólásait. Aki úgy érzi, hogy a Székelyfölddel, az ott történő eseményekkel kapcsolatban  hosszabb terjedemű mondanivalója van kérjük küldje el nekünk írását, hogy közzétehessük oldalunkon.

 

Csíki Ákos


Copyright © 2015 Autonomia.ro